proving ground

poligonas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sausumos ar jūros ruožas, įrengtas artilerijai šaudyti, kovinėms ir techninėms kariuomenės ir laivyno priemonėms bandyti. Poligonas pagal paskirtį būna – mokomasis, gamyklinis, mokslinis bandomasis; pagal bandomųjų priemonių rūšis – branduolinis, artilerijos, aviacijos, minų, raketų, torpedų, zenitinis ir kt. atitikmenys: angl. proving ground rus. полигон

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Look at other dictionaries:

  • proving ground — n 1.) a place or situation in which something new is tried or tested proving ground for ▪ High crime areas are proving grounds for new police officers. 2.) technical an area for scientific testing, especially of vehicles …   Dictionary of contemporary English

  • proving ground — proving grounds N COUNT If you describe a place as a proving ground, you mean that new things or ideas are tried out or tested there. New York is a proving ground today for the Democratic presidential candidates …   English dictionary

  • proving ground — ► NOUN ▪ an area or situation in which a person or thing is tested or proved …   English terms dictionary

  • proving ground — n. a place for testing new equipment, new theories, etc …   English World dictionary

  • Proving ground — For other uses, see Proving ground (disambiguation). Contents 1 Military and Government 1.1 Canada 1.2 United States …   Wikipedia

  • proving ground — noun a workplace for testing new equipment or ideas (Freq. 1) • Hypernyms: ↑workplace, ↑work * * * noun, pl ⋯ grounds [count] 1 : a place where things or people are tested or tried out for the first time often + for The local racetrack became a… …   Useful english dictionary

  • proving ground — UK [ˈpruːvɪŋ ˌɡraʊnd] / US [ˈpruvɪŋ ˌɡraʊnd] noun [countable] Word forms proving ground : singular proving ground plural proving grounds 1) a place or situation that tests someone or something new 2) a place for doing scientific tests, especially …   English dictionary

  • proving ground — bandymo aikštelė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Teritorija su įrenginiais ir bandymo priemonėmis, kurioje sudarytos bandomojo objekto tariamos eksploatavimo sąlygos. atitikmenys: angl. proof ground; proving ground vok …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • proving ground — any place, context, or area for testing something, as a piece of scientific equipment, a theory, etc. [1940 45] * * * ▪ testing       area used for testing devices and equipment, usually, though not always, military. Testing, in general, has for… …   Universalium

  • proving ground — noun (C) 1 a place or situation in which something new is tried out or tested: High crime areas make ideal proving grounds for new officers. 2 an area for scientific testing, especially of vehicles …   Longman dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.